ŚLUB CYWILNY

Fotografie ze ślubu cywilnego to szczególne wyzwanie. Ceremonia trwa krótko, więc nie ma czasu zastanawiać się, jakie zdjęcie wykonać. Kiedy fotografuję ślub cywilny zdaję się na instynkt i doświadczenie. Zdjęcia w tej galerii wykonałem w Warszawie, gdzie obecnie mieszkam i jest to naturalny obszar mojej działalności. Jednakże realizuję zdjęcia też w innych miejscach, przede wszystkim w Częstochowie, skąd pochodzę.